Kynokliq, eigentijdse inzichten, advies & begeleiding voor baas en hond

Laat me gaan

Als ik eens broos en zwak zal zijn
en niet meer slapen kan van pijn
Doe dan wat nodig is, want och…
die laatste dag verliest men toch
Ik weet dat het je droef zal maken
Dwing toch jezelf niet te verzaken
Dan, meer dan enig andere dag,
blijkt wat je liefde echt vermag


Wij hadden 't jarenlang zo goed
Dat geeft ons ook die laatste moed
Jij wilt toch ook niet dat ik lijd?
Laat mij toch gaan te zijner tijd
En breng mij waar men mij hulp biedt
Eén bede slechts: verlaat mij niet!
Houd mij zacht pratend tegen je aan
totdat mijn ogen breken gaan


Je weet, al is het later pas,
dat dit heus voor mijn bestwil was
Al gaf mijn staart een laatste groet
Ik lijd niet meer en dat is goed
Treur niet omdat het lot bewerkt
dat jij, juist jij, mijn tijd beperkt
Wij waren toch elkaar zo na!
Laat dat je troost zijn als ik ga

(auteur onbekend)

e-mail:

Nieuws

voorpagina | trainingsmethode | curriculum | tarieven
artikelen | gedichten & verhalen | gastenboek | links
Kynokliq - Eigentijdse inzichten, advies & begeleiding voor baas en hond